İşitme Cihazı Kimlere Önerilir?

İşitme cihazları, çok hafif dereceli olarak nitelendirilen işitme kayıpları ve total olarak nitelendirilen işitme kayıpları haricindeki tüm işitme kayıplarında önerilir. Doğumdan sonraki 2. aydan itibaren, yaş sınırı olmaksızın tüm yaş gruplarında kullanılması önerilir.

İşitme cihazı önerilecek kişilerde işitme kaybının var olması temel şart iken, işitme cihazı kullanılıp kullanılamayacağını belirleyen ek durumlar da vardır.

·        İşitme kaybının kalıcı olması: Ani gerçekleşen işitme kayıpları ya da tedavi edilerek kısmi/tamamen iyileşme gözlemlenebilecek mikst tip ve iletim tip işitme kayıplarında öncelikli olarak tedavi sürecinin tamamlanması beklenir. Tedavinin sona erdiği ve işitme kaybının kalıcı olduğu netleştiği durumlarda işitme cihazı önerilir.

·        İşitme cihazı önerilecek kişinin mental fonksiyonları işitme cihazı kullanmaya uygun olmalıdır.

·        Özellikle yalnız yaşayan kişilere işitme cihazı önerilecek ise el becerileri ve motor fonksiyonlarının işitme cihazı kullanımına uygun olması gerekmektedir.

·        İşitme cihazı önerilecek kişinin elektroalerjisi ya da işitme cihazının kapsamında bulunan materyallerden birisine alerjisi olmaması gerekmektedir.

İşitme Kaybı Dereceleri

İşitmenin normal sınırları 0 – 25 dB aralığıdır. Bir bireyde işitme eşiklerinin 25 dB üzerine çıkması işitme kaybı oluştuğunu göstermektedir. Dereceleri yönünden işitme kayıplarını değerlendirdiğimizde hafif, orta, ileri, çok ileri ve total olmak üzere farklı seviyelerde meydana geldiğini belirtebiliriz.

·        Hafif Dereceli İşitme Kaybı (26 – 40 dB): Normal işitme sınırı olan 25 dB’nin hemen üzerindeki eşiklerde bulunan bir işitme, hafif dereceli işitme kayıplı olarak nitelendirilir. Kişinin işitme kaybı zor ortamlarda hissedilebilir durumdadır ve kişi işitme kaybı olduğunu fark edemeyebilir. Rutin odyolojik kontrollerde fark edilmesi daha olasıdır.

·        Orta Dereceli İşitme Kaybı (41 – 55 dB): 40 dB ile 55 dB arasındaki eşiklerden oluşan işitme kayıplarıdır. Orta dereceli işitme kayıplı bireyler işitme kayıplarını fark ederler ve işitme cihazından maksimum faydayı alacak bireyler bu gruptadır. Konuşmayı algılama skorları olumsuz anlamda çok etkilenmemiştir ve seslerin işitme cihazı ile normal seviyede duyulması çok daha kolaydır.

·        İleri Dereceli İşitme Kaybı (56 – 70 dB): 55 dB ile 70 dB arasını kapsayan işitme kaybı seviyesidir. İşitme kaybı ciddi şekilde hissedilir ve hayatı kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Konuşmayı algılama skorları, işitme kaybıyla geçirilen süreye de bağlı olarak ciddi anlamda düşmüş olabilir. İşitme cihazı kullanımı şarttır ve işitme cihazından alınan verim fazladır.

·        Çok İleri Dereceli İşitme Kaybı (71 – 90 dB): İşitme kaybının hayatı kısıtladığı, kişinin iletişiminin çok fazla düştüğü ve işitme cihazı kullanımının hayati derecede önemli olduğu işitme kaybı seviyesidir. İşitme cihazı olmaksızın bireyin hayata katılımı neredeyse imkansızdır, normal iletişim kurması olanaksız hale gelmiştir. İşitme cihazı ile diğer seviyeler kadar fayda göremeyecek olsa dahi hayata katılımı için kullanımı şarttır. İşitme cihazı ile normal iletişim kurabilir.

·        Total İşitme Kaybı (90+ dB): 90 dB üzerindeki eşiklerde oluşan ve işitsel olarak en kötü seviye olarak belirlenen seviyedir. Total işitme kaybına sahip olan birey normal şartlarda gelen sesleri işitemez, sadece çok gürültülü durumlarda ses duyabilir. Konuşulanları duyamadıkları için sesli iletişim neredeyse kaybolmuş durumdadır. Genellikle işitme cihazı kullansa dahi fayda görmeyen bu grup işitsel implantlara yönlendirilebilmektedir. 

 WHATSAPP  Tıkla Ara