İşitme Cihazı Nedir?

İşitme cihazı temel olarak ortamdaki sesleri yükselterek işitme güçlüğü çekenlerin duymasını sağlayan bir cihazdır. Cihazın mikrofonuna, herhangi bir ses sinyali basıncı oluştuğunda mikrofonun içinde bulunan diyafram titreşir bunun sonucunda gerilim elde edilir ve lineer ses elektriksel sinyale dönüşür. Elde edilen elektriksel sinyal dijital sinyal proseste kompresyon algoritmalarına tabi tutulur, dönüşüme, değişime uğrayarak, çevre sesleri ve gürültüler baskılanır bunun sonucunda daha saf ses elde edilir. Dijital proses işlemesinden sonra, sinyal sistemin son bağlantısı olan Hoparlör aracılığıyla tekrar dijitalden lineer sese dönüşür. Hoparlör, kendisine ulaşan elektrik sinyallerini, tekrar ses dalgalarına çeviren bir transducer olarak görev yapar. Hoparlörde tekrar akustik enerjiye çevrilen sinyaller kişinin kulağına iletilir ve böylece işitme güçlüğü çekenin duyması sağlanır.

İşitme cihazı, işitme kaybının ilerlemesini veya gerilemesini sağlamaz. Sadece işitme kayıplının işitmesini ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak yardımcı bir cihazdır.
Dijital işitme cihazlarında temel prensip, akustik enerji olan ses sinyallerini elektrik sinyaline çevirip, dijital işlemcide işleyerek doğala en yakın sesi oluşturur ve işitmesi zayıflayanların daha rahat işitmelerini sağlar. Yapılan bilgisayar bağlantısıyla da cihaz, işitmesi zayıflayan kişinin işitme kaybına ve isteklerine uyacak biçimde uyarlanır.

İşitme cihazı Hangi Durumlarda Kullanılırlar?

Kişide mevcut işitme kaybının ilaç ya da ameliyatla düzelme ihtimalinin olmadığı veya düzelme ihtimali olsa bile özellikle ameliyatların riskli bulunması durumunda işitme cihazı kullanılır.  Her iki kulakta işitme kaybı varsa işitme cihazı her iki kulakta kullanılır. İşitme kaybının sabit ve kalıcı olması durumunda işitme cihazı kullanmak zorunludur.  İşitme kaybına yönelik farklı elektro akustik aparatlar içinde en rahat, en risksiz ve maliyeti en düşük olan işitme cihazıdır.  İşitme cihazı uzmanı işitme kaybına göre cihaz seçimi yapacaktır. İşitme cihazından faydanın sağlanamaması durumunda Koklear gibi farklı elektro akustik ürünlerine yönlendirebilir.

Nasıl Çalışırlar?

İşitme cihazının başlıca 3 parçası bulunmaktadır.
1-Mikrofon: Ses enerjisini elektriksel sinyale çeviren bileşendir.
2-Amplifikatör: Mikrofonun oluşturduğu elektriksel sinyalin işlemesini ve kazancını arttıran bileşendir.
3-Hoparlör:  Yükseltilen elektriksel sinyali ses enerjisine dönüştüren bileşendir

Kaç Tür İşitme Cihazı Vardır?

İşletim sistemi açısından İşitme cihazları analog ve dijital olmak üzere 2’ye ayrılırlar. Analog cihazların üretimi sonlandığından üzerinde durmaya gerek yoktur.  Dijital işletim sistemiyle çalışan İşitme cihazlarının farklı kategorileri bulunmaktadır. Kulakta yerleşim şekillerine göre farklı adlandırılırlar.  Örneğin;  Kulak arkası cihaz, Kulak arkası RIC, Kulak arkası Open, TIE ( hoparlör ve mikrofonun kulak içinde diğer aksamın kulak arkasında olan yeni bir kategoridir),

Kulak içi, kanal içi, dip kanal ve mini dip kanal gibi cihazlar hava yolu ile çalışan cihazlardır.  Ayrıca Kemik yoluyla çalışan işitme cihazları da bulunmaktadır. Kemik yoluyla gözlük tipi, taç tipi veya Mastoide yapışkanla tutturulan işitme cihazları bulunmaktadır.

İletim hattı yönüyle hava yolu ve Kemik yolu kullanılmaktadır. Hava yoluyla kullanılan cihazlar hava yolu işitme cihazları olarak adlandırılırken, kemik yoluyla kullanılan cihazlar da kemik yolu işitme cihazları olarak adlandırılır. Ayrıca kemik yoluyla kullanılan cihazların ameliyatla uygulanan farklı çeşitleri de bulunmaktadır.

 WHATSAPP  Tıkla Ara